Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 

CÁC LĨNH VỰC KINH DOANH CHỦ YẾU:

-    Xây dựng nhà các loại;

-    Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;

-    Xây dựng công trình công ích;

-    Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;

-    Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác;

-        Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;

-    Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình;

-    Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh;

-    Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng: Mua bán vật liệu xây dựng;

-    Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Hoạt động đo đạc bản đồ;

-    Sản xuất các cấu kiện kim loại;

-    Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại; luyện bột kim loại;

-    Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại;

-    Sản xuất máy chuyên dụng khác: Sản xuất và mua bán vật tư, phụ tùng, trang thiết bị chuyên ngành Đường sắt;

-    Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao:

+ Sản xuất tà vẹt bê tông các loại;

+ Sản xuất tấm bê tông đúc sẵn, ống bê tông, cọc bê tông cốt thép;

-    Điều hành tua du lịch;

-    Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải;

-    Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;

-        Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;

-    Đại lý, môigiới;

-    Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;

-    Lắp đặt hệ thống xây dựng khác: Lắp đặt trang thiết bị cho các công trình xây dựng;

-    Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất huộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;

-    Kiểm tra và phân tích kỹ thuật: Thí nghiệm, kiểm nghiệm vật liệu xây dựng; thí nghiệm, kiểm tra độ bền cơ học bê tông, kết cấu;

-    Bốc xếp hàng hóa;

-    Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;

-    Chuẩn bị mặt bằng: Dọn dẹp, tạo mặt bằng xây dựng (san lấp mặt bằng).

MAIN LINES OF BUSINESS:

-    Construction of house of all types

-    Construction of railways and roads

-    Construction of public facilities

-    Construction of other civil buildings

-    Leasing machinery, equipment and other tangible assets

-    Wholesale of machinery, equipment and accessories

-    Wholesale of other household equipment

-    Retail of computers and peripheral equipment, software and telecommunication equipment in specialized stores

-    Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products

-    Wholesale of other materials, installation equipment for construction; trade of building materials;

-    Provision of architectural activities and related consulting services: cartographic activities

-    Manufacture of metal structure

-    Forging, pressing, stamping and rolling of metal; processing metal powder

-    Mechanical machining, processing and coating

-    Manufacture of specialized machinery: manufacture and trade of materials, accessories and equipment for railway

-    Production of concrete and cement and gypsum products:

+ Concrete sleeper

+ Precast concrete labs, concrete pipes, reinforced concrete piles

-    Management of tours

-    Other supporting services related to transportation

-    Short-term accommodation services

-    Restaurants and mobile catering services

-    Agent, brokerage

-    Inland commodities transportation

-    Installation of construction system: installation of equipment for constructions

-    Trade of real estate properties and land use rights of owners, users or lessee

-    Technical tests and analysis: testing and inspecting building materials; testing and examining mechanical strength of concrete and structure

-    Loading and unloading of commodities

-    Warehousing

-    Ground preparation: clearing and preparing construction ground (leveling ground)