Công ty Cổ phần Đầu tư Công trình Hà Nội được thành lập tại quyết định số: 606/QĐ/TCCB - LĐ ngày 05/04/1993 của Bộ GTVT với tên gọi ban đầu là Công ty Vật liệu Xây dựng. Năm 2005, Công ty chuyển đổi thành công ty cổ phần với tên gọi Công ty cổ phần Xây dựng Công trình Hà Nội tại Quyết định số 3461/QĐ - BGTVT ngày 12 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ GTVT. Đến nay, Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư công trình Hà Nội theo quyết định số 222/QĐ-TCLĐ ngày 2/5/2007.

THÔNG TIN CHUNG:                              

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH HÀ NỘI

-    Địa chỉ: Số 19 Ngõ 2,  Phố Đại Từ, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

-    Điện thoại    : 04.3641.4434       

-    Fax               : 04.3641.1459           

-    Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Ông Nguyễn Văn Thông - Tổng giám đốc

Được thành lập tại quyết định số: 606/QĐ/TCCB - LĐ ngày 05/04/1993 của Bộ GTVT với tên gọi ban đầu là Công ty Vật liệu Xây dựng. Năm 2005, Công ty chuyển đổi thành công ty cổ phần với tên gọi Công ty cổ phần Xây dựng Công trình Hà Nội tại Quyết định số 3461/QĐ - BGTVT ngày 12 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ GTVT. Đến nay, Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư công trình Hà Nội theo quyết định số 222/QĐ-TCLĐ ngày 2/5/2007.

Từ một đơn vị có cơ sở vật chất còn hạn chế với chức năng nhiệm vụ chủ yếu là sản xuất công nghiệp phục vụ cho ngành Đường sắt. Đến nay Công ty đã từng bước lớn mạnh và phát triển, có đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề và lực lượng xe máy thiết bị đủ năng lực để nhận thầu hoặc tổng thầu thi công xây dựng các công trình đạt chất lượng cao. Công ty được Bộ Giao thông Vận tải xếp hạng là doanh nghiệp hạng I tại Quyết định số 3862/QĐ-GTVT ngày 22/11/2002.

Với những thành tích đã đạt được, Công ty đã được Nhà nước tặng thưởng:

-    Huân chương lao động hạng Hai năm 2007

-    Huân chương lao động hạng Ba năm 2002

Ngoài ra Công ty còn nhận được nhiều cờ và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ giao thông vận tải và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Tháng 10/2004, Công ty đã được tổ chức C.A.S Global (Vương quốc Anh) đánh giá và cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

GENERAL INFORMATION:

HANOI WORKS INVESTMENT. JSC

-    Address of the head office: No.19, Alley 2, Dai Tu Street, Thinh Liet Ward, Hoang Mai District, Hanoi City

-    Telephone:    : 04.3641.4434      

-    Fax               : 04.3641.1459           

-    Legal representative person of the company:

   Mr. Nguyen Van Thong - General Director

The company was founded under the decision no.606/QD/TCCB-LD of the Ministry of Transport dated April 5, 1993 namely Construction Material Company. In 2005, the company renamed to Civil Engineering Construcion Joint Stock Company of the Ministry of Transport dated  November 12, 2014 . At present, the company’s official name is Hanoi Works Investment Joint Stock Company under 222/QD-TCLD dated  May 2, 2007.

Hanoi Works Investment Joint Stock Company has gradually developed from  the company with inadequate facilities as well as with main responsibility in merely producing materials for railway insdustry. Now, the company has not only  managers , engineering staffs and skillful workers but also adequation  about vehicles and facilities to receive bid or bid general constructing with high standard. On November 22 nd 2002, the company was classified as level I enterprise as specified in decision No.3862/QD-GTVT.

With the aforesaid achievements, the company was rewarded:

-    The Labour  Order, the second class 2007

-    The Labour  Order, the third class 2002

In addition, the company received  a lot of flags and merits from Prime Minister, the Ministry of  Transport and Vietnam Railways.

In October, 2004,  the company was held C.A.S Global (the United Kingdom) that is to evaluate and confer the certification of the company in accordance with ISO 9001:2008.