Công ty cổ phần đầu tư  công trình Hà Nội  đã sản xuất thành công tà-vẹt lồng bê-tông dự ứng lực.

Ðây là loại tà-vẹt bê tông khổ lớn lần đầu được sản xuất tại Việt Nam, dùng lắp đặt trên các tuyến đường sắt 1.000 mm và 1.435 mm. Các sản phẩm đầu tiên sau khi được nghiệm thu, đánh giá đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép đã được Cục Ðường sắt Việt Nam ký hợp đồng cung cấp, lắp đặt trên tuyến đường sắt Hạ Long - Cái Lân và Lim - Phả Lại, với tổng số gần 93 nghìn thanh.

Cùng với việc sản xuất thành công tà-vẹt lồng, để khai thác hết công suất của dây chuyền sản xuất tà-vẹt bê-tông dự ứng lực 180 nghìn thanh/năm, công ty đang khẩn trương nghiên cứu, thiết kế để sản xuất các loại tà-vẹt bê-tông dự ứng lực chất lượng cao lắp đặt trên cầu đường sắt, tuyến đường ngang và khu vực bẻ ghi... từng bước thay thế các loại tà-vẹt gỗ đang ngày càng khan hiếm trên thị trường.